Long Fysiotherapie Fysio Schimmert

Waarom Long Fysiotherapie? Ademhalen is voor veel mensen iets vanzelfsprekends. Je denkt er nauwelijks bij na, terwijl er dagelijks toch zo’n 10.000 liter lucht je longen in-en uit gaat. Bij sommige mensen is het nodig om hier bewuster mee om te gaan, zoals bij ademhalingsstoornissen. 

De Long Fysiotherapeut kan hier bij helpen. In onze praktijk is Dion gespecialiseerd in longproblematiek, hij heeft
ook bijscholing gevolgd voor COVID-19 revalidatie. Tijdens de COVID-19 periode hebben al meerdere ex-COVID-19 patiënten in onze praktijk een revalidatieprogramma gevolgd.

Heb je klachten van je luchtwegen, chronisch door een ziekte, tijdens sporten of na een Coronabesmetting dan kunnen we je bij Fysio Schimmert helpen met een op maat gemaakt trainings/revalidatie programma.

De longfysiotherapeut richt zich op patiënten met luchtweg gerelateerde klachten (of aandoeningen), denk hierbij aan:

 • COPD/chronische bronchitis
 • klachten na Covid 19 (Coronavirus)
 • inspanningsastma
 • hyperventilatie  

Patiënten worden begeleid en oefenen met als doelen:

 • optimaliseren van de ademhaling
 • verminderen van benauwdheid
 • verbeteren van het uithoudingsvermogen en spierkracht
 • de kwaliteit van leven en de levensduur positief te beïnvloeden

Ademhalingsstoornissen zijn veel voorkomende ziektebeelden en vaak een gevolg van een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Tijdens de behandeling komen alle facetten aan bod.  Aan de hand van een intakegesprek en een uitgebreid onderzoek (lichamelijk-en inspanningsonderzoek) wordt er een behandelplan opgesteld. Het behandeltraject kan bestaan uit individuele begeleiding of groepsbehandeling in kleine groepjes. Belangrijke facetten van een long behandelprogramma zijn:

 • uitleg over de aandoening / probleem en het beloop hiervan
 • ademhalingsoefeningen en technieken voor het ophoesten van slijm
 • algeheel uithoudingsvermogen
 • spierkracht/ spieruithoudingsvermogen

COPD

COPD is een chronische aandoening aan de luchtwegen en de longen waardoor het ademhalen wordt bemoeilijkt. Bij ernstig COPD is er sprake van beschadiging van de longen. Chronisch hoesten, overmatige slijmproductie en een chronische kortademigheid zijn kenmerkende klachten. Chronische bronchitis en emfyseem zijn de belangrijkste aandoeningen die tot COPD worden gerekend. Chronische bronchitis is een chronische ontsteking van het slijmvlies door langdurige blootstelling aan bepaalde prikkelende stoffen. Bij emfyseem is sprake van rek uit de longen en verlies van longweefsel.

Oorzaken voor COPD

 • roken(80%)
 • inademing van fijne stofdeeltjes of chemische gassen tijdens werk (15%)
 • aangeboren enzymgebrek

Symptomen

 • periodes van kortademigheid
 • chronische of vaak terugkerende hoesten
 • overmatige slijmproductie.

Bij sommige patiënten verloopt de ziekte mild, bij anderen is deze sterk progressief. De aandoeningen die COPD veroorzaken zijn ongeneselijk. De behandeling richt zich dan ook op het verminderen van de klachten en het afremmen van de mate van verslechtering en het zo goed mogelijk benutten van de gezonde longcapaciteit.

Coronavirus (COVID-19)

Het is bekend dat patiënten die het coronavirus hebben doorgemaakt vaak een lange hersteltijd tegemoet zien. Met name als je als patiënt bent opgenomen in het ziekenhuis of na behandeling op de intensive care (IC) kan het herstel een intensief proces zijn.

Ongeveer 20% van de patiënten met het Coronavirus heeft ernstige tot zeer ernstige klachten waarbij ziekenhuisopname of een Intensive Care (IC) opname noodzakelijk is (RIVM, 2020). Deze patiënten ondervinden wisselende klachten, met name respiratoire problematiek, verminderd fysiek functioneren en cognitieve stoornissen, zowel in de acute als in de herstelfase.

Veel voorkomende klachten

 • Pijn
 • Spierzwakte
 • Angst- en stemmingsklachten
 • Cognitieve stoornissen (plannen, organiseren, denken, etc.)

Patiënten die met het coronavirus COVID-19 opgenomen zijn geweest vertonen grotendeels een vergelijkbaar beeld met reguliere IC patiënten. Het is bekend dat er na zo’n ingrijpende opname langdurig klachten kunnen blijven bestaan. Dit wordt wel het PICS (Post Intensive Care Syndroom) syndroom genoemd. Met name longproblemen en psychologische problematiek zullen naar verwachting een grotere rol spelen binnen de COVID- 19 groep.

Kay is na het volgen van een aanvullende opleiding in het voorjaar van 2020 ook officieel geregistreerd  als COVID-19 fysiotherapeut in Chronisch Zorgnet.

Inspannings Astma

Bij bijvoorbeeld hardlopen of een andere zware inspanning, regelt je lichaam zelf dat je sneller gaat ademhalen. Zo kan het lichaam meer zuurstof uit de ingeademde lucht opnemen en meer koolzuurgas uitademen. Als je last hebt van inspanningsastma reageren je longen op deze verhoogde ademfrequentie. De kleine luchtwegen vernauwen waardoor je lang nahijgt, moet hoesten of zelfs gaat piepen. Deze symptomen kunnen ook optreden bij geringe inspanning bij lagere temperaturen en een lage luchtvochtigheid.

Tijdens de behandeling wordt er gefocust op de manier van ademhalen bij inspanning zodat de symptomen kunnen worden geminimaliseerd.

Hyperventilatie

Hyperventilatie is een medische benaming voor ‘te diep en te snel ademhalen’.  Op het moment dat je hyperventileert, geef je teveel koolzuurgas af en neem je, door het te diep ademen te veel zuurstof op. Het juiste evenwicht tussen zuurstof en koolzuur in het bloed raak verstoord, er ontstaat een tekort aan koolzuur in het bloed waardoor je een “zuurstof overschot” krijgt.

Symptomen die hierbij voorkomen zijn:

 • vermoeidheid
 • trillen van spieren
 • onrustig / opgeblazen gevoel
 • benauwdheid
 • hoofdpijn
 • hartkloppingen

Hyperventilatie kan verschillende oorzaken hebben, zoals spanningen, geblokkeerde ademhalingsspieren, hormonale disbalans en voeding. De longfysiotherapeut gaat in op deze verschillende oorzaken, omdat het maar zelden een specifieke oorzaak betreft is een geïntegreerde aanpak het beste.

Voor vragen over Long Fysiotherapie kunt u altijd contact met ons opnemen.