Sinds 2010 zijn we gespecialiseerd in het werken met shockwave. In onze praktijk betaal je, in tegenstelling tot in veel andere praktijken, GEEN eigen bijdrage. Doordat we de shockwave behandeling in onze fysiotherapeutische behandeling inpassen in combinatie met een oefenprogramma wordt dit altijd vanuit je aanvullende verzekering vergoed!

Extra-corporale ShockWave Therapy (ESWT) oftewel Shockwave is een behandelmethode, speciaal bedoeld voor de behandeling van chronische spier- en peesaandoeningen. Met behulp van speciaal ontworpen apparatuur kunnen langdurige, hardnekkige blessures effectief worden behandeld.

De Shockwaves die gebruikt worden voor de therapie worden opgewekt in een behandelkop en gericht afgegeven. Het zijn zeer kortdurende pulsen met relatief veel energie. Door de behandelkop met een tussenstof op de huid te plaatsen wordt de energie in het lichaam overgedragen en uiteindelijk aan de te behandelen plaats afgegeven. Op de animaties filmpjes die u op onze website vindt krijgt u een goed beeld van hoe dit in zijn werk gaat.

Fysio Schimmert | Shockwave

Is Shockwave iets nieuws?

Al sinds het begin van de jaren ’80 wordt Shockwave met groot succes gebruikt om nierstenen te vergruizen. Eind jaren ’80 zijn de eerste ervaringen met het behandelen van spieren, pezen en gewrichten opgedaan en het blijkt dat deze behandeling een succesvolle aanvulling op fysiotherapie kan zijn.

Hoe werkt Schockwave?

Onder invloed van de energie van de Shockwave reageert het lichaam met het vrijmaken van verschillende herstel stimulerende stoffen. Sommige stoffen bootsen een milde ontstekingsreactie na, waardoor er pijndemping en een verbetering van de voedingstoestand optreedt. Andere stoffen stimuleren het herstel van het weefsel.

Wanneer kan Shockwave helpen?

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat, afhankelijk van de soort en ernst van de klacht, bij 50% tot 85% goede tot zeer goede resultaten worden bereikt. Wanneer na 4 behandelingen geen verbetering van de klacht ontstaat, moet heroverwogen worden of Shockwave voor jou een geschikte aanvulling op de behandeling is.

Doet de behandeling pijn?

Er wordt veel energie afgegeven op een plaats die vaak al verhoogd gevoelig is. Hierdoor zal in veel gevallen een zeer stevige sensatie, maar geen echte pijn optreden. De intensiteit van de behandeling word dan ook altijd door de patiënt zelf bepaald.

Indicaties voor deze therapie

-Hielspoor

-Tenniselleboog

-Golfelleboog

-Chronische pijn aan de achillespees

-Schouderpijn met of zonder kalkvorming (Frozen Shoulder)

-Jumper’s knee

-Shin Splints (Springscheen)

-Chronische nek-, schouder- of rugpijn en -spanning

-Andere vormen van verkalking en peesontstekingen

Mocht je klacht niet bij één van de bovenstaande indicaties staan dan kan het toch zijn dat shockwave therapie voor je klacht een oplossing kan bieden. Neem daarom altijd gerust contact op met ons zodat wij in onderling overleg met jou de klacht kunnen bespreken en kijken in hoeverre wij je hierbij kunnen helpen met shockwave therapie of middels een andere behandelmethode.

Zijn er bijwerkingen?

De behandeling is vrijwel zonder risico’s. Het kan voorkomen dat er plaatselijk blauwe plekken of hele kleine puntbloedinkjes optreden. Daarnaast kan het zijn dat, gedurende een korte periode, een verhoogde gevoeligheid in het behandelde gebied optreedt.

Video’s over Shockwave Therapie

We hebben enkele animaties van vaak voorkomende indicaties op onze website geplaatst. Klik hier om naar deze video’s te gaan.